Om oss

Kristiansand Malermesterlaug og Kristiansand Opplæringskontor er to sider av samme sak. Vi arbeider for å gjøre hverdagen enklere for våre medlemmer og sørger for at lærlingene i bedriftene våre får den oppfølgingen de trenger.

Lauget ble stiftet i 1899. Siden 1907 har sørget for deler eller hele av utdanningen for malere. De senere årene foregår opplæring gjennom den videregående skole, mens vi har ansvar for at lærlinger får oppfølgning gjennom våre utdanningsprogram.

Vi organiserer malermesterfirmaer over hele Sørlandet. Per høsten 2012 er vi 26 firmaer knyttet til organisasjonen. Gjennom disse er det 42 malermestere som hører til vår organisasjon. Alle våre medlemmer holder den høyeste standard i faget. Benytter du tjenester fra noen av disse kan du være trygg på at jobben blir utført i henhold til avtalt pris, tid og omfang.

Jevnlig har vi samlinger for våre medlemmer. Dette er både sosialt og faglig nyttig. Som medlem hos oss får man et nettverk av fagfolk som vet å dele de gode løsningene med sine. Vi har jenvlig fagseminarer for å oppdatere våre medlemmer på det siste i bransjen.

Kristiansand Malermesterlaug er en lokal forening av Malermesternes Landsforbund (MLF) som er bransjeforeningen for mesterbedrifter i maler- og byggtapetserfagene. Vi og MLF arbeider for at medlemsbedriftene skal få bedre muligheter til å utvike sin forretningsdrift. Det sentrale leddet driver med medlemsservice, slik som kurs, advokattjenester og annen rådgivning. Våre medlemmer får medlemsfordeler i form av rabatter på innkjøp og spesialtilpassede produkter. MLF utvikler redskaper som kan brukes for å bli bedre lærebedrifter, bedre arbeidsgivere og bedre på økonomi- prosjektstyring.  MLF er dessuten bransjens representant overfor de politiske beslutningssentra.
 


MØTEKALENDER 2017/2018

22 August

19 September
Lunsjmøte  

Laugsmøte
24 Oktober
Lunsjmøte 
21 November
Laugsmøte
5 Januar
Årsfest       
27 Februar
Laugsmøte
20 Mars
Generalforsamling
24 April 
Lunsjmøte 
29 Mai 
Laugsmøte 
13 Juni 
Sommeravslutning